Over mij    Projecten    Contact

LINK

Identiteit en onderzoek voor een bedrijf wat Pop-up Schools organiseert
Afstudeeropdracht Sint Lucas Antwerpen
2017

Naar aanleiding van mijn deelname aan de Pop-up School ‘Domestic Drones’, ben ik voor mijn masterproef een onderzoek gestart naar Pop-up Schools. Een Pop-up School is een korte samenwerking tussen studenten van verschillende richtingen en scholen waar gewerkt wordt aan een realistisch vraagstuk, afkomstig van een bedrijf of organisatie. Het doel hiervan is om studenten te laten samenwerken met verschillende disciplines en te leren hun kennis en vaardigheden in te zetten in economische en maatschappelijke context.

Daarnaast is het ook de bedoeling om bedrijven de waarde van creatieve denkers te laten zien. Wat mij opviel was dat eigenlijk heel weinig studenten dit initiatief kennen en er bijna nergens informatie over te vinden is. Terwijl creatieven in deze tijd juist zo waardevol kunnen zijn bij ingewikkelde vraagstukken. Hier startte mijn masterproef: Ik ging de Pop-up School van Sint Lucas Antwerpen zowel inhoudelijk als beeldend verder vormgeven. Na uitgebreid onderzoek besloot ik om één gezamenlijk label te maken waar alle Pop-up Schools onder vallen. Dit is 'LINK' geworden.

LINK verbindt en is dynamisch. Vanuit deze woorden is dan ook het concept voor het logo ontstaan. Deze bestaat uit drie kleuren, waarin de slash, die in het midden staat, altijd de mengkleur is van de andere twee kleuren. Het logo symboliseert dus het gezamenlijk tot iets nieuws komen.

Het concept van het logo heb ik doorgetrokken in de verschillende toepassingen van de identiteit. Deze moeten LINK bekendheid geven. Een belangrijke toepassing is de website. Ook hier wordt gespeeld met de twee kleuren waardoor het verbinden weer zichtbaar wordt.

Behalve de website wordt er ook gebruik gemaakt van social media. Op de Facebook-pagina kunnen Pop-up Schools gevolgd worden. Door altijd gebruik te maken van twee foto’s in één post, komt het concept van de vormgeving weer terug.

Ook verschijnen er verschillende banners op relevante websites.

LINK heeft ook stickers. Deze kunnen zowel binnen als buiten Sint Lucas Antwerpen geplakt worden. Deze worden altijd op zo’n manier geplakt dat ze twee dingen verbinden.

Er kan nog van alles gedaan worden met de vorm van het logo. Een voorbeeld hiervan is het drukken van katoenen tasjes. Deze kunnen uitgedeeld worden aan het begin van het academiejaar op Sint Lucas Antwerpen of op relevante evenementen. In zo’n tasje zit dan een kaart met uitleg over LINK en een verwijzing naar de website.

Om studenten op een laagdrempelige manier te laten ervaren hoe zo’n Pop-up School er aan toe gaat, zou een idee kunnen zijn om 'De Brainstormtafel' te organiseren. Dit houdt in dat er wekelijks een brainstorm wordt georganiseerd waarbij twee disciplines samen nadenken over een onderwerp.

Om op een ruimtelijke manier het ontwerpconcept te gebruiken, kan de tafel schuin geplaatst worden en wordt er weer gebruik gemaakt van de drie kleuren. Hieronder zie je een schaalmodel.Onderzoek

Mijn masterproef startte met een breed onderzoek naar Pop-up Schools. Net als in een Pop-up School ben ik voor dat onderzoek ook buiten mijn eigen vakgebied gegaan. Één van de dingen die ik gedaan heb is het organiseren van een Pop-up School 'Pop-up School'. Dit was een brainstormdag waarbij ik met studenten van verschillende kunsthogescholen ben gaan nadenken over de inhoudelijke en beeldende vormgeving van de Pop-up School.

Dit deed ik door middel van het stellen van verschillende vragen. Één van de vragen die ik stelde was welke vaardigheden een ontwerper nodig heeft om aan zulke maatschappelijke vraagstukken te werken. Dit schreven we eerst in groepjes op papier. Daarna bespraken we de uitkomsten en hadden we een interessante discussie.

Ook stelde ik de vraag hoe we als ontwerpers kunnen laten zien aan de buitenwereld dat wij heel waardevol kunnen zijn bij het werken aan een maatschappelijk of economisch vraagstuk. Dit deden we weer eerst in groepjes en daarna bespraken we de beste ideeën.

De brainstormdag werd uiteindelijk een brede benadering van het onderwerp, maar heeft me heel erg geholpen in het vormen van het ontwerpconcept.