Over mij    Projecten    Contact

Domestic Drones

Interactieve wand over de toekomst van drones in de samenleving
Pop Up School Sint Lucas Antwerpen
2016

Vanuit Sint Lucas Antwerpen heb ik meegedaan aan de Pop-up School 'Domestic Drones'. De Pop-up School organiseert projecten waarbij studenten van verschillende disciplines werken aan een realistisch maatschappelijk vraagstuk, afkomstig van een bedrijf of organisatie.
Vrijdag 22 april t/m zondag 24 april 2016 was het Dream and Dare Festival van de Technische Universiteit in Eindhoven. Ter ere van het 60-jarig bestaan van de universiteit werden er verschillende projecten van studenten getoond. Één van de projecten wat gepresenteerd werd was het ‘Drone Café’. Georganiseerd door Blue Jay Eindhoven.

Blue Jay (een team van technici, product ontwerpers, etc.) is bezig met het ontwikkelen van een drone die autonoom en zelfdenkend is. Om dit idee te tonen aan de buitenwereld hebben zij een café bedacht waar de bediening door drones wordt gedaan.
De uitdaging voor Blue Jay was het communiceren van hun toekomstige visie aan het publiek. Onder begeleiding van Projectstudio Cornelis Serveert en Superserieus zijn we met tien studenten drie dagen naar Eindhoven geweest. We zijn aan de slag gegaan met de vraag “Hoe en op welke manier zullen drones in de toekomst een rol hebben in onze samenleving?”

Na verschillende brainstorms, gesprekken en presentaties besloten we dat het vooral belangrijk was om het gesprek in het publiek over drones op gang te brengen. We bedachten een interactieve wand in de gang waar de bezoekers doorheen lopen voordat ze het Drone Café binnen komen. Op de wand maakten we een tijdlijn van nu tot 2050. Daarnaast hingen briefjes met vragen over drones, gekoppeld aan zes relevante thema’s.

“Hoe kan een drone je helpen?” of “Hoe kan een drone je een veilig gevoel geven?” zijn voorbeelden van die vragen. We daagden de bezoekers uit om hun antwoorden te tekenen of te schrijven. Uiteindelijk was het de bedoeling om het antwoord te plakken op de plek in de tijdlijn waarop de bezoeker denkt dat dit gaat gebeuren. Als extra interactie tool maakten we ‘like’ stickers om zo te reageren op de ideeën van anderen.

In de drie dagen in Eindhoven hebben wij het concept en het ontwerp bedacht. Projectstudio Cornelis Serveert heeft met onze schetsen de uitvoering van de interactieve wand gedaan. Uiteindelijk was zowel onze wand als het Drone Café een groot succes.

Foto's: Superserieus, Bart van Overbeeke Fotografie en Blue Jay Eindhoven.

In opdracht van Blue Jay Eindhoven.
Onder begeleiding van Projectstudio Cornelis Serveert en Superserieus.
In samenwerking met tien andere studenten van Sint Lucas Antwerpen.